Φωτογραφία Admin User
Η πρόκληση της ψηφιακής τεχνολογίας
από Admin User - Πέμπτη, 7 Μάρτιος 2013, 9:59 μμ
 

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου της 1ης Δεκεμβρίου 2012, ο σύγχρονος κόσµος αντιµετωπίζοντας ραγδαίες εξελίξεις πολιτικοοικονοµικού κυρίως χαρακτήρα καλείται να προβληµατιστεί για την πρόκληση που αποτελεί η ψηφιακή τεχνολογία για τον εκδηµοκρατισµό της εκπαίδευσης µε την ευρύτερη έννοια της, που περιλαµβάνει τη δια βίου µάθηση και τη διάθεση και διαχείριση πολιτιστικού περιεχοµένου.

Στόχος του εργαστηρίου ήταν να ανοίξει έναν δίαυλο επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων µεταξύ εκπροσώπων των πολιτικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών, καθώς και εκπροσώπων της τέχνης, ώστε να υπάρξει ένας δηµιουργικός διάλογος για την ψηφιακή τεχνολογία ως πρόκληση στη νέα παγκόσµια τάξη πραγµάτων και να τεθούν τα θεµέλια σχεδιασµού πολιτικής για το µέλλον.

Ο λόγος σε εσάς...

 
Back to Top