Ανεργία, πτώχευση, μετανάστευση
(Ανεργία, πτώχευση, μετανάστευση)

Οι κοινωνικοί παράγοντες: ανεργία, πτώχευση, μετανάστευση ως εφαλτήριο εικαστικής δράσης-αντίδρασης.

Αποτελεί την πρώτη θεματική των δραστηριοτήτων "Εικαστικοί Διάλογοι 2012".


Back to Top