Οικονομική, πολιτική και πολιτειακή κρίση
(Οικονομική, πολιτική και πολιτειακή κρίση)

Η οικονομική, πολιτική και πολιτειακή κρίση ως πρόκληση για τη δημοκρατία και την τέχνη.

Η δεύτερη θεματική ενότητα των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος "Εικαστικοί Διάλογοι 2012".


Back to Top