Οι Παράλληλες Δραστηριότητες αποτελούν μια σειρά δράσεων, οι οποίες θα λειτουργούν συμπληρωματικά με τα υπόλοιπα Προγράμματα Βιωματικής Μάθησης της πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης» και  απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στοχεύουν ουσιαστικά τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος με παράλληλες οργανωμένες επισκέψεις, διαδραστικές ξεναγήσεις και open days σε χώρους πολιτισμικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Η προσέγγιση της σύγχρονης τέχνης που επιτυγχάνεται με τις επισκέψεις και την παρακολούθηση πολιτιστικών δρώμενων (θέατρο, χορός, μουσική, εικαστικά), συνδυάζεται με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών για τη δημιουργική απασχόληση των μαθητών τους στις σχολικές τάξεις (συνδεδεμένης με τις ως άνω θεματικές) και με την ευρύτερη πολιτιστική συνείδηση που θα αποκτάται από τις επισκέψεις σε άλλους χώρους (αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία κλπ). Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους καθηγητές  να οργανώσουν συγκρίσεις - συζητήσεις με τους μαθητές τους π.χ. για την ιστορία και την πορεία του θεάτρου ή της μουσικής από την κλασσική εποχή έως και σήμερα.  Στα προγράμμα που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς τάξεων του γυμνασίου θα προστίθεται και η διάσταση της «παραγωγής» ως εισαγωγή στα επαγγέλματα του πολιτιστικού τομέα.

Στόχος είναι να αντιληφθούν οι μαθητές την αλληλεξάρτηση των τεχνών πώς αυτές συγγενεύουν και πώς λειτουργούν συνδυαστικά. Παράλληλα, στόχος είναι με εργαλείο την τέχνη να έρθουν πιο κοντά οι μαθητές μεταξύ τους αλλά και με τους εκπαιδευτικούς τους και να μάθουν αβίαστα και διασκεδαστικά τα χαρακτηριστικά και τα ενδιαφέροντα του καθενός. 

Back to Top