Σκοπός των εργαστηρίων αυτών είναι η διερεύνηση σε βάθος μέσα από πρωτότυπες προοπτικές του γενικού θέματος «Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ. ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ». 

Στόχος του μαθησιακών αντικειμένων και του εκπαιδευτικού περιεχομένου που προβάλλεται είναι να ανοίξει ένα δίαυλο επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ εκπροσώπων των πολιτικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, και ανθρώπων της τέχνης, ώστε να υπάρξει ένας δημιουργικός διάλογος και ουσιαστικός προβληματισμός.

Back to Top