Στο πλαίσιο της δράσης, προσκαλούνται εικαστικοί καλλιτέχνες να δημιουργήσουν νέα, εντελώς πρωτότυπα έργα, τα οποία θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στους Εικαστικούς Διαλόγους και θα έχουν ως αφετηρία μία από τις δύο κεντρικές  θεματικές ενότητες, οι οποίες παρουσιάζονται ως διακριτά μαθησιακά αντικείμενα.

Τα προτεινόμενα έργα έχουν προκύψει μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και σύγχρονων μέσων έκφρασης (βίντεο, ηχητικές εγκαταστάσεις, animation κτλ.).

Ο στόχος της δράσης είναι αφ’ ενός η τυχαία, απρόσμενη συνάντηση του κοινού με εικαστικά έργα, η οποία αποβλέπει στο ξάφνιασμα, στο κέντρισμα του ενδιαφέροντος και στη δημιουργία μιας δημόσιας συζήτησης γύρω από αυτά και αφ’ ετέρου η δημιουργία ενός πρωτοποριακού περιβάλλοντος για εκπαιδευτικές δράσεις που θα διερευνούν τη σύνδεση τέχνης και φιλοσοφικής σκέψης μέσα από σύγχρονα εικαστικά ιδιώματα.

Back to Top